اعضای هیات علمی

سوابق تحصیلی
کارشناسی:ریاضی محض از دانشگاه محقق اردبیلی

کارشناسی ارشد:ریاضی محض،گرایش آنالیزاز دانشگاه شیراز

 

جوایز و افتخارات

ارایه 4 مقاله در زمینه ریاضی و آموزش ریاضی

تعدادی از ویدیوهای تولید شده توسط ایشان

سوابق تحصیلی
کارشناسی:ریاضی محض از دانشگاه گیلان

کارشناسی ارشد: ریاضی محض  از دانشگاه تربیت مدرس

جوایز و افتخارات

رتبه دوم در مقطع کارشناسی
رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد
استاد نمونه واحد سما در سال 95

تعدادی از ویدیوهای تولید شده توسط ایشان

سوابق تحصیلی
کارشناسی:ریاضی محض از دانشگاه صنعتی  شریف

کارشناسی ارشد:ریاضی محض از دانشگاه صنعتی شریف
دکتری: ریاضی محض گرایش آنالیز ریاضی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

تعدادی از ویدیوهای تولید شده توسط ایشان

سوابق تحصیلی
کارشناسی:ریاضی محض از دانشگاه تربیت معلم سبزوار

کارشناسی ارشد:ریاضی کاربردی از دانشگاه تهران
دکتری: ریاضی کاربردی از دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

تعدادی از ویدیوهای تولید شده توسط ایشان

دانش آموخته دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد-معدل 18:30

رتبه دوم مقطع کارشناسی و رتبه سوم کارشناسی ارشد

رتبه 14 کنکور کارشناسی ارشد -سال81

 

 

تعدادی از ویدیوهای تولید شده توسط ایشان

سوابق تحصیلی
کارشناسی:ریاضی محض از دانشگاه خوارزمی(تربیت معلم تهران)
کارشناسی ارشد:ریاضی کاربردی از دانشگاه تهران
دانشجوی دکتری هوش مصنوعی دانشگاه تهران مرکزی

 

جوایز و افتخارات
کسب مدال نقره مسابقات ریاضی کشور در سال 80
رتبه 10 آزمون کارشناسی ارشد رشته ریاضی

تعدادی از ویدیوهای تولید شده توسط ایشان

سوابق تحصیلی
کارشناسی:ریاضی محض از دانشگاه قم

کارشناسی ارشد:ریاضی کاربردی  از دانشگاه علم و صنعت

تعدادی از ویدیوهای تولید شده توسط ایشان

سوابق تحصیلی
کارشناسی: ریاضی کاربردی از دانشگاه شهید بهشتی

کارشناسی ارشد: ریاضی کاربردی از دانشگاه خوارزمی
دانشجوی دکتری  ریاضی کاربردی در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

تعدادی از ویدیوهای تولید شده توسط ایشان

سوابق تحصیلی
کارشناسی:ریاضیات کاربردی از دانشگاه دولتی تفرش

کارشناسی ارشد:ریاضیات گرایش کنترل بهینه از دانشگاه دولتی زنجان

تعدادی از ویدیوهای تولید شده توسط ایشان

 • You've just added this product to the cart:

  2-آمار واحتمال(توزیع پواسون)

  2-آمار واحتمال(توزیع پواسون)

  فرض کنید بطور متوسط در هر ساعت  8 اتومبیل وارد کارواش می شود.
  الف)چقدر احتمال دارد در یک ربع بعدی حداکثر دو اتومبیل وارد کارواش شوند؟

  ب)چقدر احتمال دارد برای ورود اتومبیل بعدی 10 دقیقه منتظر بمانیم؟

 • You've just added this product to the cart:

  1-آمار واحتمال(توزیع پواسون)

  1-آمار واحتمال(توزیع پواسون)

  یک دستگاه چاپگر کامپیوتری بطور متوسط در هر ماه دوبار سرویس می شود. احتمال اینکه در یک ماه کمتر از 2 بار سرویس شود را بیابید.

 • You've just added this product to the cart:

  1-آمار واحتمال(تابع چگالی احتمال)

  1-آمار واحتمال(تابع چگالی احتمال)

  فرض کنید متغیر تصادفی x دارای تابع چگالی بصورت  باشد در اینصورت:

  الف)مقدار C را بیابید.

  ب)حاصل را حساب کنید.

سوابق تحصیلی
کارشناسی:ریاضی محض از دانشگاه شریف

کارشناسی ارشد:ریاضی محض از دانشگاه صنعتی خواجه نصیر­الدین طوسی

تعدادی از ویدیوهای تولید شده توسط ایشان

سوابق تحصیلی
کارشناسی:مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات  از دانشگاه تبریز

کارشناسی ارشد: مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی  از دانشگاه تهران
دکتری : مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی  از دانشگاه تهران

جوایز و افتخارات
دارای مرتبه علمی دانشیار

تالیف 7 عنوان کتاب تخصصی رشته مهندسی مکانیک
تالیف بیش از 40 عنوان مقاله ISI و علمی پژوهشی

تعدادی از ویدیوهای تولید شده توسط ایشان