اعضای هیات علمی

سوابق تحصیلی
کارشناسی:ریاضی محض از دانشگاه محقق اردبیلی

کارشناسی ارشد:ریاضی محض،گرایش آنالیزاز دانشگاه شیراز

 

جوایز و افتخارات

ارایه 4 مقاله در زمینه ریاضی و آموزش ریاضی

تعدادی از ویدیوهای تولید شده توسط ایشان

سوابق تحصیلی
کارشناسی:ریاضی محض از دانشگاه گیلان

کارشناسی ارشد: ریاضی محض  از دانشگاه تربیت مدرس

جوایز و افتخارات

رتبه دوم در مقطع کارشناسی
رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد
استاد نمونه واحد سما در سال 95

تعدادی از ویدیوهای تولید شده توسط ایشان

سوابق تحصیلی
کارشناسی:ریاضی محض از دانشگاه صنعتی  شریف

کارشناسی ارشد:ریاضی محض از دانشگاه صنعتی شریف
دکتری: ریاضی محض گرایش آنالیز ریاضی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

تعدادی از ویدیوهای تولید شده توسط ایشان

سوابق تحصیلی
کارشناسی:ریاضی محض از دانشگاه تربیت معلم سبزوار

کارشناسی ارشد:ریاضی کاربردی از دانشگاه تهران
دکتری: ریاضی کاربردی از دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

تعدادی از ویدیوهای تولید شده توسط ایشان

دانش آموخته دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد-معدل 18:30

رتبه دوم مقطع کارشناسی و رتبه سوم کارشناسی ارشد

رتبه 14 کنکور کارشناسی ارشد -سال81

 

 

تعدادی از ویدیوهای تولید شده توسط ایشان

 • You've just added this product to the cart:

  2- ریاضی1(همگرایی سری های عددی)

  2- ریاضی1(همگرایی سری های عددی)

  همگرایی یا واگرایی سری عددی   را بررسی کنید.

 • You've just added this product to the cart:

  1- ریاضی1(همگرایی سری های عددی)

  1- ریاضی1(همگرایی سری های عددی)

  همگرایی یا واگرایی سری عددی   را بررسی کنید.

 • You've just added this product to the cart:

  2-معادلات دیفرانسیل (ضرایب نامعین)

  2-معادلات دیفرانسیل (ضرایب نامعین)

  جواب عمومی معادله   را با روش ضرایب نامعین بدست آورید.

 • You've just added this product to the cart:

  2-معادلات دیفرانسیل (تبدیل لاپلاس)

  2-معادلات دیفرانسیل (تبدیل لاپلاس)

  حاصل   را بدست آورید

 • You've just added this product to the cart:

  2-تحقیق در عملیات(مدلسازی)

  2-تحقیق در عملیات(مدلسازی)

  2-یک شرکت حمل و نقل دارای 90 کامیون است که می توانند کالاهای تولیدی را از سه انبار به سه شهر حمل نمایند. این شرکت می تواند همواره 30 کامیون را به هر یک از مسیرهای مربوط اختصاص دهد، ولی مدیر شرکت می خواهد به گونه ای عمل کند که سود کل ناشی از حمل و نقل حداکثر شود. جدول زیر سود ناشی از هر بار حمل کالا را در مسیر انبارهای A، B و C به شهرهای 1، 2 و 3 نشان می دهد:

                   شهر

  انبار

  1

  2

  3

  A

  180

  210

  160

  B

  100

  70

  90

  C

  140

  80

  220

  ارقام داخل جدول سود هر بار حمل و نقل را به هزار تومان به هر یک از شهرها نشان می دهد. شرکت می تواند حداکثر 40 کامیون را به شهر 1، 60 کامیون را به شهر 2 و 50 کامیون را به شهر 3 بفرستد. مدیر شرکت می خواهد بداند که چه تعداد کامیون را به هر مسیر( از انبار به شهر) اختصاص دهد که سود کلِ حمل و نقل او حداکثر شود. مساله را به صورت یک مدل برنامه ریزی خطی فرموله کنید.

سوابق تحصیلی
کارشناسی:ریاضی محض از دانشگاه خوارزمی(تربیت معلم تهران)
کارشناسی ارشد:ریاضی کاربردی از دانشگاه تهران
دانشجوی دکتری هوش مصنوعی دانشگاه تهران مرکزی

 

جوایز و افتخارات
کسب مدال نقره مسابقات ریاضی کشور در سال 80
رتبه 10 آزمون کارشناسی ارشد رشته ریاضی

تعدادی از ویدیوهای تولید شده توسط ایشان

سوابق تحصیلی
کارشناسی:ریاضی محض از دانشگاه قم

کارشناسی ارشد:ریاضی کاربردی  از دانشگاه علم و صنعت

تعدادی از ویدیوهای تولید شده توسط ایشان

سوابق تحصیلی
کارشناسی: ریاضی کاربردی از دانشگاه شهید بهشتی

کارشناسی ارشد: ریاضی کاربردی از دانشگاه خوارزمی
دانشجوی دکتری  ریاضی کاربردی در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

تعدادی از ویدیوهای تولید شده توسط ایشان

سوابق تحصیلی
کارشناسی:ریاضیات کاربردی از دانشگاه دولتی تفرش

کارشناسی ارشد:ریاضیات گرایش کنترل بهینه از دانشگاه دولتی زنجان

تعدادی از ویدیوهای تولید شده توسط ایشان

 • You've just added this product to the cart:

  1-آمار واحتمال(توزیع پواسون)

  1-آمار واحتمال(توزیع پواسون)

  یک دستگاه چاپگر کامپیوتری بطور متوسط در هر ماه دوبار سرویس می شود. احتمال اینکه در یک ماه کمتر از 2 بار سرویس شود را بیابید.

 • You've just added this product to the cart:

  1-آمار واحتمال(تابع چگالی احتمال)

  1-آمار واحتمال(تابع چگالی احتمال)

  فرض کنید متغیر تصادفی x دارای تابع چگالی بصورت  باشد در اینصورت:

  الف)مقدار C را بیابید.

  ب)حاصل را حساب کنید.

 • You've just added this product to the cart:

  2-آمار واحتمال(توزیع پواسون)

  2-آمار واحتمال(توزیع پواسون)

  فرض کنید بطور متوسط در هر ساعت  8 اتومبیل وارد کارواش می شود.
  الف)چقدر احتمال دارد در یک ربع بعدی حداکثر دو اتومبیل وارد کارواش شوند؟

  ب)چقدر احتمال دارد برای ورود اتومبیل بعدی 10 دقیقه منتظر بمانیم؟

سوابق تحصیلی
کارشناسی:ریاضی محض از دانشگاه شریف

کارشناسی ارشد:ریاضی محض از دانشگاه صنعتی خواجه نصیر­الدین طوسی

تعدادی از ویدیوهای تولید شده توسط ایشان

سوابق تحصیلی
کارشناسی:مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات  از دانشگاه تبریز

کارشناسی ارشد: مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی  از دانشگاه تهران
دکتری : مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی  از دانشگاه تهران

جوایز و افتخارات
دارای مرتبه علمی دانشیار

تالیف 7 عنوان کتاب تخصصی رشته مهندسی مکانیک
تالیف بیش از 40 عنوان مقاله ISI و علمی پژوهشی

تعدادی از ویدیوهای تولید شده توسط ایشان