2-ریاضی2(انتگرال دوگانه)

2-ریاضی2(انتگرال دوگانه)

با تغییر ترتیب انتگرال گیری حاصل  را محاسبه کنید.

  • مشاهده ویدیو
  • مشخصات ویدیو

مشخصات ویدیو

استاد

طاهره نشاط

قابل استفاده برای رشته های

آمار, ریاضی, علوم پایه, علوم کامپیوتر, فنی و مهندسی

زمان ویدیو(ها)

12:25

حجم ویدیو

33 مگابایت