1-ریاضی2(انتگرال دوگانه)

1-ریاضی2(انتگرال دوگانه)

انتگرال دوگانه  را با بکارگیری دستگاه مختصات قطبی حل کنید.

  • مشاهده ویدیو
  • مشخصات ویدیو

مشخصات ویدیو

استاد

طاهره نشاط

قابل استفاده برای رشته های

آمار, ریاضی, علوم پایه, علوم کامپیوتر, فنی و مهندسی

زمان ویدیو(ها)

16:41

حجم ویدیو

44.4 مگابایت