1-ریاضی1(مشتق)

مشتق تابع   را بدست آورید.

استاد: رضا رستمی

زمان ویدیو: 4:32

حجم ویدیو: 10.2 مگابایت