1-بردار

زاویه بین دو بردار   و  را بدست آورید.

استاد: مونا پیراصغری

زمان ویدیو: 2:35

حجم ویدیو: 2.13 مگابایت