۱-ریاضی۲(انتگرال دوگانه)

۱-ریاضی۲(انتگرال دوگانه)

انتگرال دوگانه  را با بکارگیری دستگاه مختصات قطبی حل کنید.

  • توضیحات
  • اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

استاد

طاهره نشاط

قابل استفاده برای رشته های

آمار, ریاضی, علوم پایه, علوم کامپیوتر, فنی و مهندسی

زمان ویدیو(ها)

16:41

حجم ویدیو

44.4 مگابایت