درخواست حل سوال

اگر برای حل یک مساله ریاضی، در هر مقطعی، نیاز به کمک دارید یا اگر در تجزیه و تحلیل داده های آماری مشکل دارید با ما تماس بگیرید. ما توان لازم برای کمک به شما را داریم.

در صورتیکه درخواست شما از جنس حل مساله باشد، درسلند حق خود را برای انتشار حل سوال در وب سایت درسلند محفوظ می داند.
مراحل انجام کار
گام اول
ارسال درخواست
ارسال درخواست

فایل مربوط به مساله ی خود را در قالب JEPG، Pdf، Word یا Excel، به همراه توضیحات لازم و شماره تماس برای ما به آدرس Darslandemail@gmail.com بفرستید

گام دوم
انجام هماهنگی
انجام هماهنگی

تماس کارشناسان درسلند با شما  جهت ارائه توضیحات و نهایی کردن سفارش.

گام سوم
انجام درخواست
انجام درخواست

تخصیص یک عضو هیات علمی درسلند نسبت به حل سوال  یا تجزیه و تحلیل داده ها.

گام چهارم
ارسال سفارش
ارسال سفارش

ارسال سفارش شما بسته به نوع درخواست شما، در قالب Word، PowerPoint ویا Excel و در صورت لزوم به همراه ویدئوی توضیح مساله و شرح جزئیات.